סמינרים בבית הספר

"לזאת קראתי פעם בשם אידיאל שאין לו סוף. ובאמת חושב אני, כי הציונות לא תחדל מהיות אידיאל, גם לאחר שנשיג את ארצנו, ארץ-ישראל.
כי בציונות, כפי שאני מבין אותה, יש לא רק השאיפה לרכוש כברת-ארץ בטוחה במשפט בעד עמנו האומלל, כי אם גם השאיפה להשתלמות מוסרית ורוחנית."

-בנימין זאב הרצל

הפעילויות של "המעורר" מאפשרות היכרות חווייתית עם שורשי היניקה המשותפים שלנו כחברה וגיבוש עמדה אישית ערכית ופעילה כלפי החברה הישראלית בהווה. זאת תוך דרישה ללקיחת אחריות אישית, להתחדשות מתמדת ולתיקון חברתי.

ציונות

חזון "הבית הלאומי" וחברת המופת של הרצל היווה כוכב צפון לדורות של חלוצים ומגשימים.
כיום, למעלה משבעים שנה לאחר הקמתה של מדינת ישראל, אותו החזון נראה רלוונטי ומאתגר יותר מתמיד.

מתוך הכרת שורשיה ומפעליה של הציונות החלוצית בעבר, נדון יחד באתגרי הציונות של היום תוך קריאה למחויבות ואחריות פעילה כלפיהם:
בחירה לחיות בארץ, מעורבות חברתית, יחס סובלני לאחֵר, קליטת עלייה, שירות צבאי משמעותי ועוד

דמוקרטיה

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית מיום היווסדה, והיא מכילה קבוצות, זרמים ודעות מגוונות.
על רקע התגברותן של תופעות אנטי-דמוקרטיוֹת בחברה הישראלית, אנו רואים לנכון לחזק את התודעה והאחריות הדמוקרטית בקרב בני הנוער.

דרך התמודדות עם דילמות חברתיות אקטואליות נבין שלכל אחד מאיתנו תפקיד מכריע בעיצוב המציאות
במדינה.

צדק חברתי

בעשורים האחרונים אנו עדים להתפרקותה של מדינת ישראל מערכי השוויון, הצדק וכבוד האדם לאורם הוקמה. תהליכים חברתיים וכלכליים אלו הם תוצאה של מדיניות, מעשה ידי אדם, ולכן ניתנים לשינוי.

עלינו להניח מחדש יסודות של סולידריות חברתית ואחריות משותפת בין כל אזרחי המדינה.

יהדות

רעיונות הומניסטיים של אהבת אדם, רדיפת צדק, שלום ושאיפה לתיקון עולם נמצאים בשורשי תרבות עמנו. על בני ובנות העם היהודי בדורנו מוטלת המשימה למצוא את הדרך למימוש עקרונות אלו בחיינו, במציאות החברתית העכשווית, מתוך זיקה למסורות ולמנהגים שעברו מדור לדור.


עלינו לעצב זהות יהודית המושתתת על ערכי מוסר וצדק אלו, לאור חזונם של נביאי ישראל.

"מרכז הדרכה 'המעורר' מלווה את צוות החינוך של בית הספר בשנים האחרונות בישיבות מחנכים, בשיעורי מחנך, בסדנאות ובימי עיון לתלמידים. אנו מוצאים שהשיחה המתמשכת שלנו עם מדריכי 'המעורר' והחומרים שאנו מקבלים מהם מעשירה את עבודתנו החינוכית. ייחודו של 'המעורר' בכך שהוא נמצא איתנו בדיאלוג מתמיד. הוא אינו מבקש להחליף את המחנכים בכיתות או להגיע כזיקוקי-דינור למפגש חד פעמי אלא עובד איתנו ולצידנו. אנו מגבשים ביחד ראייה של הצרכים בשכבות הגיל השונות, לאחר מכן מתקיימת שיחה עם רכז השכבה ואז אנו מתכנסים יחד בישיבת המחנכים ולאחר תהליך גיבוש ועיצוב משותף אנו מקיימים פעילויות בכיתות שבחלקן מועברות על ידי מדריכי 'המעורר' וחלקן על ידי המחנכים. תמיד יש רצף והמשכיות בין פעילות המעורר לעבודת המחנכים. כך אנו פותחים את כיתה י' כל שנה בסדנת "חלונות לחברה הישראלית" המלווה אותנו כל השנה בשיח עם התלמידים במחויבות האישית; בכיתות י"ב אנו עוסקים בדילמות ערכיות בשירות הצבאי כחלק משיח מתמשך בהכנה לשירות בצה"ל, ועוד. למדנו ששיעורי המחנך המועברים אלינו לקראת ימים מיוחדים כגון יום האישה הבינלאומי – ניתן לסמוך עליהם שיעבדו בכיתה. הם מגוונים, מעניינים ומאפשרים בחירה המתאימה לכיתות שונות. אנו מצפים בשמחה להמשך עבודתנו המשותפת."

-רוחלה פייטלזון, רכזת חברתית, תיכון דרכא ע"ש רנה קאסן, ירושלים