מלאו פרטים לטובת מחיקת המידע שלכם באפליקצית ״יומן מסע״ של המעורר