"כל חברה זקוקה לרמה מסוימת של לכידות ושל סולידאריות. ישראל זקוקה להרבה לכידות וסולידאריות, שכן אלה חשובים במיוחד בחברה המתמודדת עם איומים קיומיים. הדבר הוא נכון עוד יותר בחברה הישראלית הרוצה להמשיך להתמודד עימם ויחד עם זאת לא לתפקד כחברה מגויסת וחברה במצור. אנו סבורים כי החברה הישראלית היא בעלת חוסן רב."