קטלוג סיורים - משטרת ישראל

סיורים חווייתיים למשטרת ישראל בכל אזורי הארץ

סיורים מפעילים במגוון נושאים בכל אזורי הארץ המחברים בין היכרות עם נופי הארץ וסיפוריה, חיזוק תחושת השליחות של השוטרים, סדנאות מגבשות ושיח חווייתי על אתגרי השליחות והלכידות ביחידה.

בכל הסיורים ניתן לשלב סדנאות חוץ אתגריות

קיימים סיורים נוספים בכל אזורי הארץ

ניתן להתאים לכל יחידה שתרצה סיור ייחודי לבקשתה

מעגלי חינוך: כשירות תרבותית | ערכי משטרת ישראל | הכרת הארץ והמדינה | הציונות ומורשת העם

סיורים כלליים

המגוון האנושי - יום גיבוש אתגרי

יום חוץ שמשלב תוכן חינוכי וחוויה הפגתית מגבשת, מרוץ משימות עירוני, משחק אסטרטגי בחיק הטבע ומפגשים מרתקים. בעזרת יום אתגרי זה, נחזק את הלכידות ביחידה, את ההיכרות בין השוטרים ואת התפישה כי מגוון אנושי הוא מקור כוח – הן ביחידה פנימה והן בחברה הישראלית. עבור השוטרים, אשר במקרים רבים פוגשים את היעדר ההסכמיות ואת סכסוכיה הפנימיים של החברה, ישנה חשיבות רבה לחיזוק תחושת השליחות ביחס לאתגרים שהמגוון האנושי מזמן ולהכרה בעוצמה הגלומה בו. חיזוק הלכידות ביחידה ויצירת היכרות מעמיקה בין השוטרים הם בעלי ערך בפני עצמם ובנוסף מהווים מקור כוח חשוב בכשירות הערכית-מקצועית של היחידה. • חיזוק הלכידות ביחידה והיכרות מעמיקה בין השוטרים • חיזוק תחושת השליחות של השוטרים כלפי אתגרי המשטרה הממלכתית כגשר בין אוכלוסיות בחברה מגוונת. • הכרה במגוון האנושי ביחידה כמוקר כוח שלה.

עמוד השדרה הערכי-מקצועי – יום חוץ סדנאי

עמוד השדרה הערכי-מקצועי הוא חוסנה של היחידה ויכולתה לשאת באתגרי המשימה. לאורך היום, דרך אמצעים מגוונים, נאפיין את עמוד השדרה הערכי-מקצועי של היחידה ונשוחח על הערכים המרכיבים אותו. את היום נתחיל בהדרכת פתיחה (במגוון אתרים מומלצים לבחירת היחידה). שם נפגוש סיפורי גבורה, חלוציות והגנה אשר יהוו כר לדיון על מקומם של ערכים אלו במשימת השוטרים והיחידה. נמשיך לסדנת חוץ חווייתית מפעילה ומגבשת. נכיר את עמוד השדרה הערכי-מקצועי של היחידה, מרכיביו, לבני הבסיס שלו, ומה עשוי לערערו או לחזקו. בסדנה נעבור בין תחרויות חוץ אתגריות ומהנות. דרכן נציף דילמות, ערכים ואתגרים העולים ממשימתה של היחידה ונשאל כיצד נראים אתגרי המנהיגות והלכידות בתפקיד היחידה ביום יום. מטרות: • חיזוק הלכידות והגיבוש ביחידה/תחנה • ניתוח מרכיביו של עמוד השדרה הערכי מקצועי ביחידה. ניתוח דילמות היכולות לערער את יציבותו של עמוד השדרה של היחידה ומרכיבים שדרכם ניתן לחזקו. • במה לחיזוק תחושת השליחות של היחידה כלפי אתגרי השעה.