תכניות חינוכיות עבור צה"ל

מגוון תכניות להעצמת אנשי הקבע, סגלי פיקוד וחינוך

מסעות, סיורים, סדנאות וימי עיון ברחבי הארץ הנוגעים בתכנים: שליחות, ציונות, מורשת, החברה הישראלית,
חינוך וכשירות חינוכית, מנהיגות, לכידות, ממלכתיות, רוח וערכי צה"ל.