מחפש.ת תהליך משמעותי לזכרון השואה והגבורה, גם בימי קורונה?
שלא תנותק השרשרת
"מי שאינם זוכרים את העבר נידונים לחזור עליו" (ג'ורג' סנטיאנה)

אימוץ אתר זיכרון לשואה ולגבורה

חקר סיפורן של הקהילות

סדנאות ופרויקט מעשי

רק כמה פרטים, ונתאים תכנית במיוחד לבית הספר שלך!

הפעילות מודולרית,

 ניתנת להעברה מקוונת וגם פרונטלית

 ומותאמת להנחיות הקורונה המשתנות!