המסע לגילוי שורשי המפכה הציונית ומרד תנועת הנוער - שואה וגבורה

מראשית ימי המדינה ועד ימינו תופסת שואת העם היהודי מקום מרכזי בשיח החברתי, הפוליטי, התרבותי והחינוכי, ומעלה בתוכנו שאלות עמוקות על הלקחים המוסריים ומשמעותו העכשווית של הזיכרון.

פעילות "המעורר" בעולם התוכן "שואה וגבורה", מפגישה את התלמידים עם התהליכים החברתיים שהובילו להשמדת העם היהודי, עם בחירות אנושיות שונות במהלכה, ועם מרד תנועות הנוער בגטאות וגילויי גבורה נוספים המהווים מופת ערכי.
לא "פלנטה אחרת", כי אם תופעה אנושית והיסטורית, החושפת את הטוב והרע הצפונים בנפש האדם, ואת הציווי המוסרי המופנה כלפי כל אחד מאיתנו – לבחור בטוב.

מרכז הדרכה "המעורר" מוציא מסעות לפולין מאז 1996. במהלך שנים אלו נצבר ניסיון רב וגובשה משנה חינוכית פדגוגית מעמיקה בנושא תפקידו החינוכי של המסע, מבנה ואופי ההדרכה והעבודה המשותפת עם הסגל החינוכי בבית הספר.

מדריכי תחום פולין במרכז ההדרכה "המעורר" הינם אנשי חינוך בעשור הרביעי לחייהם אשר עוסקים שנים רבות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובעלי תואר אקדמי ותעודת מדריך פולין של משרד החינוך.

מסע לפולין

מטרות המסע שלנו הן לברר את מקומנו בשרשרת הדורות, תפקידנו ואחריותנו על עתיד הציונות במדינת ישראל. להכיר את העולם היהודי שאבד בשואה. לבחון את ההנהגות היהודיות בדגש על תנועות הנוער שהובילו את המרידות בגטאות. ללמוד על תהומות הרוע האנושי שיצרו בני האדם בגרמניה הנאצית ולברר את היכולת של בני אדם לבחור אחרת, לבחור בטוב, באדם כפי שהתגלה גם בתקופת השואה.

השותפות עם הצוות החינוכי של בית-הספר והעברת התכנים בקוד הבלתי פורמאלי הן אבני יסוד לקיום מסע משמעותי מבחינתנו.

את המסע שלנו, בהתאמות הנדרשות, אנו מעבירים גם לקבוצות מבוגרים, סטודנטים מקומות עבודה ועוד.

מסע בארץ

סמינר נודד בן 4-3 ימים ברחבי הארץ בנושא העם היהודי בשואה דרך נקודות המבט הייחודית של הנוער.
במסע אנו מתמקדים בסיפורן מעורר ההשראה של תנועת הנוער בגולה ובישראל, בתפקיד שהן לקחו במאבק על עתידו של העם היהודי ובאמונה שליוותה אותם – "התבונה לראות, האומץ לרצות והכוח לבצע".

מתוך למידה של היסטוריה, נבחן את הקשר הרצוי בין שימור הזיכרון לבין עיצוב חברה טובה וצודקת גם היום.

"מבין אינספור סיפורי גבורה, תושייה ואנשים טובים, אני בוחרת להתמקד בבני הנוער. בני הנוער שקמו, התנגדו ולא ויתרו לרגע. בני נוער שראו מחובתם להציל את מה שאפשר, למרוד, לסחוף. מהכוח שלהם, הרעיונות, אנחנו צריכים ללמוד, כי זה מקומנו, ובנו טמון הכוח והמוטיבציה להוביל ולשנות את מה שמפריע לנו.

רון, תלמיד כיתה י"א, תיכון אשל הנשיא-

"בסמינר הרגשתי חיבור לשורשים שלי. פעם ראשונה שהצלחתי לחשוב על השואה מנקודת מבט אחרת, קרובה יותר אליי. הבחירות שבני נוער בגילי עשו גרמו לי לחשוב הרבה על מה התפקיד שלנו כנוער בישראל של היום."

-יעל, תלמידת כיתה י"א, תיכון זיו ירושלים