בית המדרש למחנכות ולמחנכים

מרכז הדרכה "המעורר" מאמין שתפקידו של המחנך הוא המרכזי בעיצוב החברה הישראלית. בית המדרש למחנכות ולמחנכים שם לעצמו למטרה לחזק את מקומם ומקומן של העומדים בבסיס מערכת החינוך.
תלמידי מערכת החינוך נושאים עיניים ולבבות אל המחנכת העומדת מולם, סופגים מדמותה ומרוחה. אנו מבקשים ליצור את הדיאלוג החינוכי בין המחנכות והמחנכים בישראל, להחיות את רוח החינוך והשליחות לפועלים במשימה היומיומית הזו. הפעילויות המוצעות מבקשות לתת כלים, פרקטיים ודיאלוגים למפגש בין המחנכים לבין עצמם ובינם לבין תלמידותיהן ותלמידיהם. בית המדרש למחנכים ומחנכות פועל כיום במגוון קהלים של בישראל כולל מורים ומחנכים במערכת החינוך: סטודנטים, סגלים חינוכיים של מוסדות שונים (יהודים וערבים).

"בכל מפגש היו נוכחים מורים מתחומי דעת שונים, מורים ותיקים ומורים חדשים בצוות – מפגש מיוחד! אני מרגישה שההשתלמות הייתה לא סטנדרטית באופייה, מאוד מעניינת ומפרה. מצאתי את עצמי מחכה למפגש של יום א' כי הוא היה במה עבורי להעלות שאלות שבמרוצת היומיום אין לי זמן אליהן. שיח המחנכות שנוצר ביננו, בהדרכת "המעורר", הזכיר לי למה בחרתי להיות מחנכת."

-אלה, מחנכת, כפר הנוער מאיר שפיה

אמונת מחנכים – השתלמות בית ספרית בנושא ארגז הכלים למחנך הכיתה

מהו תפקידו של בית הספר ביצירת הזהות החברתית-ערכית של תלמידיו?
כיצד ניתן לחנך לאורם של ערכים חברתיים-אידאיים בעולם ההופך
אינדיבידואליסטי וחומרני מרגע לרגע? מתוך מה נובעת הזכות לחנך ומהי
אחריותו של המחנך?

מי מנהל את הכיתה?

כל מחנך שואל את עצמו בעולם הפוסטמודרני, הוירטואלי: למה התלמידים
צריכים אותי?? השתלמות זו באה בדיוק לחדד ולענות על השאלה הזו – מה
מקומו של מבוגר, מקומו של המחנך בכיתה שאין לו תחליף?
כל מפגש, בין אם בלמידה, בהעברת שיעור, בשיחה אישית, בנזיפה, או בענישה
הוא מפגש שמאיר משהו אצל התלמיד, גם אם למראית עין נראה כי בזבזנו את
זמנינו וכוחינו.

עם הפנים לאחר – סיור בשדרות

בשנים האחרונות אנחנו עדים להתגברות של מגמות גזעניות ואנטי דמוקרטית בחברה
הישראלית בכלל ובירושלים, כמיקרוקוסמוס שלה, בפרט. הטרור, האלימות והפחד
שהתגברו חשפו יסודות ערכיים רעועים אשר נוטים להידרדר לשנאת האחר ואלימות
כאשר המציאות הקשה מזמנת זאת.
הפחד מהאחר והשונה מאתנו קיים בכולנו – חשוב להכיר בו ובשורשיו. השאלה היא כיצד
ניתן לפרק את הפחד באמצעות דיאלוג חינוכי, בטרם יהפוך לגזענות.

השתלמות מגדר וגיל ההתבגרות

השתלצמות בנושא שוויןו מגדרי, הבנייה מגדרית וגיל ההתבגרות.

ההשתלמות כוללת 8 מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות לכלל צוות
המורים/ות, סה"כ 30 שעות . במהלך ההשתלמות יקבלו המורים כלים
לכיתה, ויגישו מטלת ביצוע לסיכום ההשתלמות.

"בית הספר של החיים"

השתלמות זו מאפשרת בחינה של אופני המפגש של המחנכים עם התלמידים
ושל המורים בינם לבין עצמם, באמצעות הכרות עם כתביו ורעיונותיו החינוכיים
של יאנוש קורצ'אק.
במהלך ההשתלמות נבחן כיצד רעיונות אלו יכולים לסייע לנו בעבודתנו
החינוכית בבית הספר.

קבוצות בית המדרש

סדנאות, ימי עיון וסיורים