מי אנחנו?​

בראשית שנות ה-90 התגבשה קבוצת אנשי חינוך צעירים אשר בליבם גמלה החלטה להעמיק את הפעילות הערכית, הבלתי-פורמלית, עליה התחנכו בתנועת הנוער, ולהביאה לקהלים רחבים בחברה הישראלית.

מרכז ההדרכה המעורר הוקם בשנת 1996 ע"י בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד, בקיבוץ רביד שבגליל התחתון. חדורי תחושת שליחות לאחר רצח ראש הממשלה ושר הבטחון יצחק רבין ז"ל, אנו מבקשים מאז לחזק את ה"לשם מה" של כלל הציבורים בחברה הישראלית.

שמנו לעצמנו למטרה לחזק את החינוך הציוני-חלוצי במדינת ישראל, הקורא להגשמה ולראות את עצמנו שותפים לאתגרים ולחזיתות החינוכיים שבחברה הישראלית דהיום. בחרנו להתמחות בשילוב כלים מהדעת והפדגוגיה הבלתי-פורמלית לכדי פיתוח מתודיקה יחודית-דיאלוגית המבקשת את השיח הבין-אישי כבסיס לשותפות ולשיח חינוכי.

כבר מעל לעשרים שנה ש"המעורר" מפתח ומשכלל את כליו החינוכיים באופנים שונים ומגוונים. ביניהם: מסע יחודי לפולין אשר מתחקה אחרי סיפורן של תנועות הנוער הציוניות חלוציות בפולין, סמינרים העוסקים בחשיבות חוסנה החברתי של החברה הישראלית, מסעות חינוכיים בארץ בעקבות מגילת העצמאות, השתלמויות למורים בנושא חינוך ערכי ועוד.

כיום פעילים במרכז ההדרכה "המעורר" מאות מדריכים ומדריכות, המתמחים במתודות השונות אותן מפעיל מרכז ההדרכה ובעלי ההסמכות הנדרשות לטובתן.

שמו של מרכז ההדרכה שואב השראה ממפעלו הספרותי – חלוצי של יוסף חיים ברנר וקרוי על שם העיתון אותו הוציא בלונדון בתחילת המאה העשרים, מוטו "המעורר" של ברנר הוא קריאת הכיוון שאנו שמים לעצמנו:

"כי כה יאמר המעורר:

…ראה, בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך הכואב באתי כיום הזה… כיום הזה – הנני בא אליך אח נדכה.

…ולא להתימר לפניך בדרכי הסלולה, לא להתנפח בדוגמַטים שלי הקבועים, לא לצַוותך: זו המסילה האחת והיחידה, לְכה בה ותמצא מרגעה!

…כי לא מרגעה תדע אתי, אחי, אף לא שלוה ולא הנאה.

כי לעוררך אני בא, אחי, לעוררך לאמור: שאל, בן-אדם, לנתיבות-עולם, שאל, אי-הדרך, אי?

לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא; להעלותה ולהרחיבה ולחזקה למען לא תאבד בחיפושיה הקשים…"

מבין שותפינו