המסע לפולין

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער- שואה וגבורה

מראשית ימי המדינה ועד ימינו תופסת שואת העם היהודי מקום מרכזי בשיח החברתי, הפוליטי, התרבותי והחינוכי בישראל, ומעלה בתוכנו שאלות עמוקות על לקחיה המוסריים ומשמעותו העכשווית של הזיכרון.

פעילות "המעורר" בעולם התוכן "שואה וגבורה", מפגישה את התלמידים עם התהליכים החברתיים שהובילו להשמדת העם היהודי, עם בחירות אנושיות שונות במהלכה, ועם מרד תנועות הנוער בגיטאות וגילויי גבורה נוספים המהווים מופת ערכי.
לא "פלנטה אחרת" , כי אם תופעה אנושית והיסטורית, החושפת את הטוב והרע הצפונים בנפש האדם, ואת הציווי המוסרי המופנה כלפי כל אחד מאיתנו – לבחור בטוב.

מרכז הדרכה "המעורר" מדריך מסעות לפולין זה למעלה מ15 שנים. במהלך שנים אלו נצבר ניסיון רב וגובשה משנה חינוכית פדגוגית מעמיקה בנושא תפקידו החינוכי של המסע, מבנה ואופי ההדרכה והעבודה המשותפת עם סגל החינוך הבית ספרי.

מדריכי המעורר הינם אנשי חינוך בעשור הרביעי לחייהם אשר עוסקים שנים רבות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי,  בעלי תואר אקדמי ותעודת מדריך פולין של משה"ח.

המסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד תנועות הנוער- תהליכי הכנה בארץ ומסעות לפולין לשכבות י"א-י"ב וגם למבוגרים

מסע לפולין – תהליך הכנה של כחמישה חודשים בארץ המשלב פעולות בקבוצות, ביקור במוזיאונים, צפייה בסרטים, שיחות עדות ועוד ושיאו מסע בן שמונה ימים בפולין.

במהלך המסע נבקר במחנות ההשמדה אושוויץ בירקנאו, מאידנק וטרבלינקה, בגטו וארשה, בית העלמין בלובלין, יער לופוחובה, יער טיקוצין, הרובע היהודי בקראקוב ועוד.
מסלול המסע נקבע בשיתוף מלא עם הצוות החינוכי מטעמו של בית הספר

קימת האפשרות להדרכת "הכנה למסע" בלבד של כ-36 שעות

 

מסעות פולין למבוגרים

  מסע מבוגרים לפולין עבר, הווה, עתיד
לחצ/י כאן

המסע לפולין